final_header_00c-1024×361
header_01_finalb1-1024×361
header_02_final1-1024×361
header_03_final-1024×366
header_04_final-1024×362
header_05_final-1024×367

Materials d’aprenentatge propis

Un dels factors que determinarà l’èxit del seu aprenentatge d’idiomes és el nostre ampli ventall de materials d'aprenentatge inlingua. Els nostres materials pedagògics es desenvolupen exclusivament als centres inlingua per experts internacionals i no es poden adquirir fora dels nostres centres.

LLIBRES DE CURS

Els llibres de curs inlingua estan concebuts com a material de suport per a les nostres classes. Compten amb textos desenvolupats adequats al nivell, l’estructura lingüística, el vocabulari i el tema de cada classe. Cada unitat inclou exercicis de seguiment, de comprensió oral, i compendis lingüístics, així com activitats comunicatives i compendis de gramàtica, vocabulari i coneixements.

CD D'ÀUDIO

Cada llibre de curs compta amb un CD d'àudio que s'utilitza a classe i per a practicar individualment.

LLIBRE DEL PROFESSOR

El llibre del professor ofereix orientació específica per la presentació i la pràctica del vocabulari i les estructures, donant al professor un esquema clar a seguir durant tota la sessió. Una de les característiques especials del llibre del professor la gran quantitat de materials de suport addicional que ofereix a cada unitat.

 

INLINGUA MATERIALS

inlingua Materials on YouTube