final_header_00c-1024×361
header_01_finalb1-1024×361
header_02_final1-1024×361
header_03_final-1024×366
header_04_final-1024×362
header_05_final-1024×367

iOL

Aprendre idiomes a inlingua esdevé més professional, eficient i divertit gràcies a l'inlingua Online Learning.

iOL consisteix en una sèrie d'activitats i exercicis multimèdia que complementen les classes als centres inlingua, combinant d’aquesta manera els beneficis de les classes presencials a les nostres escoles amb l’ús de les noves tecnologies, com ara Internet.

Aquestes activitats complementàries proporcionen recursos pedagògics addicionals que enriqueixen la formació presencial, i inclouen una gran varietat d’exercicis que facilita així l’adquisició de nou vocabulari i el desenvolupament de la parla i la comprensió, a més d’incrementar el coneixement de la gramàtica i exercitar el llenguatge funcional.

iOL conté un llibre de treball per complementar i reforçar aquest aprenentatge de les diferents llengües. Els alumnes disposen de referències i exercicis de gramàtica, exercicis de vocabulari, diccionaris, enllaços a pàgines web, etc. Un seguit d'icones que apareixerán a la pantalla ajudaran l'estudiant en tot moment. Els exercicis, de diferents tipus, estan classificats segons el nivell de l'alumne.

Amb els codis d'accés individual, cada estudiant pot connectar-se des de qualsevol ordinador a Internet i accedir a la seva fitxa personal de resultats, a les notícies personals i als diccionaris personals amb exercicis dinàmics de revisió de vocabulari.

iOL permet també al professorat de preparar exercicis a mida per als seus alumnes, emprant les estructures gramaticals que els cal reforçar i el vocabulari tècnic que necessiten en cada cas. D’aquesta manera s’assegura un seguiment personalitzat de l’aprenentatge.

iOL està en constant evolució, desenvolupant nous continguts i adaptant-se a les noves tecnologies.

Beneficis per a alumne

Aprèn en qualsevol moment i en qualsevol lloc

Inlingua Online Learning està disponible les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any des de qualsevol lloc del món. iOl permet accés mòbil des d’una àmplia gamma de telèfons intel·ligents i tabletes.

Aprenentatge fet a mida

iOL permet generar fàcilment itineraris d’aprenentatge individualitzats per a una ensenyança d’idiomes feta a mida. Això la converteix en una excel·lent eina per ajudar a l’alumne d’idiomes a treballar individualment, el que facilita assolir un determinat nivell de forma eficient.

Motivació extra

El sistema de fàcil ús conté un ampli i variat assortit d’exercicis. Un sistema independent de missatgeria  permet una comunicació fluïda amb els professors i els altres alumnes, fent que l’aprenentatge sigui més divertit per a l’usuari.

Avantatges per a l’empresa

Efectiu sistema de seguiment

El sistema de seguiment integrat registra la informació personal, les activitats i exercicis realitzats, les paraules consultades en el diccionari, els itineraris d’aprenentatge personalitzats i els resultats. Els centres inlingua poden enviar, a les empreses i/o als alumnes individuals, informes periòdics que monitoritzen el progrés i mostren les activitats realitzades.

Tecnología actualitzada

iOL ens permet reaccionar més ràpidament a les noves tendències. L’eina s’actualitza contínuament. Mitjançant iOL, les empreses poden oferir als seus treballadors un ensenyament d’idiomes de qualitat, amb tecnologies modernes i eficients, i exercicis actualitzats.

Millors resultats

iOL és una eina pràctica i divertida. Com a conseqüència d’això, els alumnes d’idiomes estaran motivats de cara a aprendre un nou idioma i milloraran els seus coneixements lingüístics molt més ràpid.

Continguts

Continguts generals

iOL inclou un ampli i variat ventall d’exercicis i materials de referència. Es tracta d’una eina dissenyada per ajudar a adquirir vocabulari, el desenvolupament de les habilitats d’expressió oral i comprensió auditiva, el reforç de la comprensió gramatical i la pràctica del llenguatge funcional.

Itineraris d’aprenentatge predefinits

inlingua ha desenvolupat també continguts addicionals per a un aprenentatge d’idiomes eficient. Els itineraris d’aprenentatge són conjunts d’exercicis i activitats predefinides que han estat desenvolupats per lingüistes professionals d’inlingua. Aquests itineraris contenen exercicis addicionals pera totes les unitats dels principals nivells de les series Anglès Comercial i Anglès General de materials inlingua, així com dels mòduls.

Exercicis fets a mida

iOL permet als professors d’inlingua dissenyar fàcilment tot tipus d’itineraris d’aprenentatge i exercicis individualitzats, amb la qual cosa s’obren moltes possibilitats a l’hora d’oferir als clients cursos i exercicis fets a mida, utilitzant, per exemple, vocabulari específic de l'àmbit empresarial de cada client.