final_header_00c-1024×361
header_01_finalb1-1024×361
header_02_final1-1024×361
header_03_final-1024×366
header_04_final-1024×362
header_05_final-1024×367

Institut Goethe

El Goethe-Institut ha desenvolupat una sèrie d'exàmens per a estudiants d'alemany com a llengua estrangera a tots els nivells: des del A1 fins al C2 dins del Marc Comú Europeu de Referència de les Llengües. 

Més informació a: http://www.goethe.de/ins/es/lp/esindex.htm