final_header_00c-1024×361
header_01_finalb1-1024×361
header_02_final1-1024×361
header_03_final-1024×366
header_04_final-1024×362
header_05_final-1024×367

Equip docent a inlingua Lleida

L’equip docent de les escoles inlingua està format per professors amb formació universitària i amplis coneixements i experiència en el món de l’ensenyament d’idiomes. Tots ells tenen acreditacions i titulacions reconegudes internacionalment.

Els professors constitueixen un dels elements clau per a l’èxit en l’aprenentatge. Inlingua és perfectament conscient de la importància del personal docent i és molt selectiva a l’hora d’escollir-lo. La majoria són professors natius de la llengua que imparteixen i formats regularment per experts en el mètode i els materials inlingua. inlingua imparteix constantment cursos de formació i de reciclatge als seus professors i els manté informats dels nous recursos i tècniques en l’ensenyament d’idiomes.

El Departament Pedagògic de les escoles inlingua s’encarrega d’assignar el professor que millor s’adapti a les necessitats de cada grup, depenent del nivell, de la prèvia exposició a la llengua, de les demandes específiques, del seu perfil, etc. Els nostres professionals, d’altra banda, a part de tenir una formació íntegra, s’especialitzen en àrees concretes. D’aquesta manera, hi ha professors especialitzats en la formació dels més petits; d’altres, en el món dels negocis; d’altres, en la preparació dels exàmens oficials, etc.

Hi ha deu principis didàctics a inlingua que tots els professors han de respectar:

Img Profesores

A les classes només s’utilitza la llengua objecte d’estudi

El professor no traduirà per a l’alumne, sinó que l’ajudarà a descobrir el significat de les paraules en el seu context. Això es fa curosament i de forma gradual, donant temps a l’alumne perquè comprengui l’idioma.

img02

A les classes es prioritzen l’expressió oral i la comprensió auditiva

Per utilitzar un idioma correctament, s’ha de començar per saber parlar-lo. També s’ensenya l’expressió escrita i la comprensió lectora, però la llengua es presenta de forma oral. El professor s’assegura de que tots els alumnes siguin capaços de pronunciar correctament abans de continuar avançant amb la lliçó.

img03

Els patrons lingüístics s’aprenen mitjançant exemples, no mitjançant explicacions

Entendre l’idioma en un context fomenta que els alumnes desenvolupin les seves capacitats de comprensió en general. Aquestes capacitats són necessàries en la comunicació quotidiana. Fins i tot la gramàtica s’aprèn millor amb exemples pràctics que mitjançant llargues i complexes explicacions.

img04

Els alumnes tenen l’oportunitat de parlar tant com sigui possible

S’anima als alumnes a emprar activament l’idioma al llarg de tot el procés d’aprenentatge. Això requereix una participació total. Els professors intenten reduir al mínim el temps en el que ells parlen, per tal de permetre als alumnes el màxim volum de pràctica durant la classe.

img05

L’aprenentatge individualitzat requereix d’un ambient relaxat

Es respecten i s’integren els objectius de cada alumne; els cursos es configuren per adaptar-se a diferents estils d’aprenentatge. Tot això, té lloc en un ambient distès i relaxat.

img06

S’adopta un enfocament positiu de la correcció d’errors

Als alumnes se’ls anima a autocorregir-se per aconseguir una pronunciació precisa i per ser capaços d’utilitzar eficientment les estructures de l’idioma en una conversa. Considerem l’aprenentatge d’un idioma com un procés de millora continua.

img07

Es sondeja el coneixement previ d’un tema abans de presentar nous continguts lingüístics

Si l’alumne ja coneix alguna paraula o sap utilitzar una estructura, partirem des d’aquell punt: construïm sobre els seus coneixements previs de l’idioma.

img08

Sentir-se lliure per experimentar

S’anima a l’alumne a expressar opinions i experimentar amb els nous continguts que aquest va aprenent.

img09

S’utilizen tècniques didàctiques diverses

Malgrat que els objectius de cada classe estan clarament definits, els professors utilitzaran diverses tècniques durant la classe. Es contemplen diferents contextos i estils d’aprenentatge: ajudem a l’alumne a usar l’idioma en diferents situacions de la vida real.

img10

Els llibres es mantenen tancats durant les etapes de presentació i pràctica

L’idioma se li presenta a l’alumne de forma oral abans que en la forma escrita. El llibre de Curs s’utilitza després exclusivament per a exercitar la comprensió lectora, l’expressió escrita, la comprensió auditiva i l’expressió oral.