final_header_00c-1024×361
header_01_finalb1-1024×361
header_02_final1-1024×361
header_03_final-1024×366
header_04_final-1024×362
header_05_final-1024×367

DOTS First English (d’1 a 5 anys)

ELS PRIMERS ANYS, ELS MÉS IMPORTANTS

Els primers anys de vida, els nens tenen una capacitat il·limitada d’aprendre idiomes I una habilitat natural per adquirir-los escoltant I parlant, sense inhibicions. El mètode inlingua DOTS First English potencia l’aprenentatge i la fluïdesa dels nens amb un programa divertit, dinàmic i molt divers adaptat a cada edat.

EL MILLOR MOMENT PER APRENDRE

Els nens mostren interès i curiositat per tot allò que els envolta. En un entorn favorable, aprenen a través dels sentits, imitant, experimentant, repetint i interactuant amb altres nens. Per això, el programa es basa en el desenvolupament cognitiu del nen i engloba les diferents àrees del seu desenvolupament: emocionals i afectives, intel·lectuals, motrius i relacionals i aprèn a divertir-se utilitzant els cinc sentits!

Img 15r Img 18r Img 2r

 

DOTS First English – Spot Català