final_header_00c-1024×361
header_01_finalb1-1024×361
header_02_final1-1024×361
header_03_final-1024×366
header_04_final-1024×362
header_05_final-1024×367

DELF i DALF

El Diplôme d'études en langue française, o DELF és un certificat de competència lingüística en francès per als parlants no nadius del francès, administrat pel Centre international d'études pédagogiques en nom del Ministeri d'Educació. Es compon de quatre diplomes independents, que corresponen als quatre primers nivells del Marc europeu comú de referència per a les llengües: A1, A2, B1 i B2.

Les unitats C1 i C2 s'aconsegueixen per mitjà dels diplomes DALF. No és obligatori haver aprovat les unitats anteriors per passar una unitat superior.

 

Més informació a: http://www.ciep.fr/es/delf-dalf