final_header_00c-1024×361
header_01_finalb1-1024×361
header_02_final1-1024×361
header_03_final-1024×366
header_04_final-1024×362
header_05_final-1024×367

Cambridge ESOL

University of Cambridge ESOL Examination ofereix un ampli espectre d'exàmens d'anglès reconeguts a nivell internacional, que inclouen també Business English, anglès per a nens, i certificats per a mestres. 

Aquests exàmens avaluen quatre àrees de coneixement: comprensió oral, comprensió escrita, expressió oral i expressió escrita, i avaluen també la capacitat d'utilitzar estructures variades i funcionals.

Aquests exàmens estan adaptats al Marc de Referència Europeu per a les llengües Modernes establert pel Consell d'Europa, i els més coneguts són:

Nivell A2 – KEY ENGLISH TEST (KET)

Nivell B1 – PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET)

Nivell B2 – FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (CAE)

Nivell C1 – CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE)

Nivell C2 – CERTIFICATE IN PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE)